www.czechdata.cz

Archiv příspěvků

Nový portál CFC již v provozu.

Nový zákaznický portál CFC byl uveden do provozu k 6.6.2024.Vyúčtování bude mít jiný vzhled vč. QR kódu pro rychlou platbu. Na výběr jsou dva bankovní účty.FIO banka, a.s. a Raiffeisenbank a.s.

Další bankovní účet pro zákaznické platby

Vážení zákazníci,od dnešního dne je možnost, mimo Raiffeisenbank a.s., platit také na nově zřízený účet u FIO banky.Účet: 2102630029/2010 Fio banka, a.s.IBAN:CZ36 2010 0000 0021 0263 0029

Plánované posílení kapacity ve směru BRDY

Do konce června dojde k posílení hlavní páteře ve směru Řevnice – Všeradice.Téměř jako první začneme nasazovat novodobé páteřní rádiové spoje s rychlostí až 10 Gbps FDD.První spoj nasadíme během tohoto měsíce na hlavní retranslační bod skládka Řevnice – EKOS.Tento bod bude tedy jako první disponovat 10 Gbps FDD kapacitou z Řevnické optiky ČD-Telematika.Tímto budou znatelně posíleny Svinaře, Halouny, Liteň, Zadní a Hlásná Třebaň, Hatě, Podbrdy, Vižina, Všeradice, V. Chlumec. Obdobně takto během léta posílíme i ostatní trasy v našem regionu.

Večerní výpadek internetu 24.4.2024

Vážení uživatelé sítě,včera 24.4.2024 ve 22:16 jsme zaznamenali výpadek hlavní optické trasyve směru Řevnice – Praha – TTC – NIX. Tuto trasu nám dodává ČD Telematika a.s.,kde jsme daný problém hlásili. Nejednalo se však jen o problém u nás,ale na trasách napříč republikou (směr Plzeň, Kladno, jižní Čechy)včetně výpadku zabezpečovacího zařízení železničního koridoru Praha – Plzeň.Bylo zjištěno porušení optického kabelu a zahájeno hledání poškození. Okolo 1 hodiny ranní se podařilo najít porušení optického kabelu na Vyšehradském železničním mostě. Byl zjištěn pokus o krádež části kabelu, kde byl zřejmě pachatel vyrušen a nechal na místě i své nástroje. Na místo muselabýt přivolána policie a hned po vyšetření začaly opravné práce. Problém se celkově podařilo vyřešit v 3:39. Omlouváme se za problémy způsobené třetí stranou.

QR kód pro platby

Vážení zákazníci,v rámci modernizace sítě vás budeme postupně převádět do nového účetního systému, který bude k vyúčtování služeb generovat i velmi žádané QR kódy. Celkové dokončení převodu plánujeme k 30.4.2024. Děkujeme, že jste s námi . Kolektiv sítě Czechdata.cz

Provozní doba o Vánocích 2023

Vážení zákazníci,dovolujeme si vás informovat o pracovní době společnosti v období Vánoc a Nového roku. Provozovna v Řevnicích bude pro veřejnost uzavřena v době od 27.12.2023 do 5.1.2024 z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců. Samozřejmě bude, tak jako každý rok, prováděn nepřetržitý dohled nad chodem sítě a vysílačů. Děkujeme vám všem za pochopení a používání našich služeb. Do roku 2024 přejeme hodně pohody, klidu, úspěchů a hlavně zdraví. Kolektiv sítě Czechdata.cz

4×4 MU MIMO EKOS-LHOTKA

Další přístupový bod sítě 4×4 MU MIMO je dnešním dnem v provozu na bývalé skládce EKOS u Haloun …. technologie pokrývá komplet osadu Lhotka 267 27. Technologie jsou napojeny přímo do optické sítě Řevnice – telehouse TTC PRAHA

Provozní doba o Vánocích 2022

Vážení zákazníci,dovolujeme si vás informovat o pracovní době společnosti v období Vánoc a Nového roku. Provozovna v Řevnicích bude pro veřejnost uzavřena v době od 19.12.2022 do 2.1.2023 z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců. Samozřejmě bude, tak jako každý rok, prováděn nepřetržitý dohled nad chodem sítě a vysílačů. Děkujeme vám všem za pochopení a používání našich služeb. Do roku 2023 přejeme hodně pohody, klidu, úspěchů a hlavně zdraví. Kolektiv sítě Czechdata.cz

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SMLUVNÍCH PODMÍNEK

v souvislosti se změnou právní úpravy si Vás společnost DATA CONNECT s.r.o. dovoluje informovat o změnách smluvních podmínek poskytování našich služeb. Veškeré změny vyplývají z požadavků právních předpisů. K žádnému zvýšení cen nebo omezení Vašich práv nedochází, naopak jsou Vaše práva rozšiřována. Nové Všeobecné obchodní podmínky jsou přístupné na vseobecne-podminky2022.pdf . Změna smluvních podmínek je účinná od 1. 8. 2022. Dovolujeme si Vás v souladu s ust. § 63b odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“) informovat, o možnostech výpovědi smlouvy. Dle ust. § 63b odst. 5 ZEK platí, že právo bezplatně vypovědět závazek ze smlouvy, aniž by Vám vznikly jakékoli další náklady, Vám svědčí pouze v případě, nejsou-li pro Vás navrhované změny výhradně přínosné, nejsou-li čistě administrativní povahy a s neutrálními dopady, nebo pokud smlouva nebyla změněna na základě změny právní úpravy nebo v případě změny smlouvy podle § 63 odst. 11 ZEK. V tomto případě je úprava smluvních podmínek prováděna na základě změny právní úpravy a změny jsou pro Vás výhradně přínosné. V tomto případě Vám tak právo vypovědět smlouvu z důvodu změny smluvních podmínek nenáleží.

4×4 MU MIMO ve Zdicích a okolí

Další přístupový bod sítě 4×4 MU MIMO je dnešním dnem v provozu na Zdickém sile …. 5 sektorů nové technologie pokrývá města i obce: Zdice, Chodouň, Stašov, Bavoryně, Levín a Knížkovice. Technologie jsou napojeny přímo do optické sítě Zdice – telehouse TTC PRAHA

Provozní doba o Vánocích 2021

Vážení zákazníci,dovolujeme si vás informovat o pracovní době společnosti v období Vánoc a Nového roku. Provozovna v Řevnicích bude pro veřejnost uzavřena v době od 20.12.2021 do 31.12.2021 z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců. Samozřejmě bude, tak jako každý rok, prováděn nepřetržitý dohled nad chodem sítě a vysílačů.. Děkujeme vám všem za pochopení a používání našich služeb. Do roku 2022 přejeme hodně pohody, klidu, úspěchů a hlavně zdraví. Kolektiv sítě Czechdata.cz

Optika ZDICE

V úterý 12. října 2021 byla uvedena do provozu optická trasa ZDICE – Telehouse TTC PRAHA. Vysílače ve Zdicích jsou tímto dnem napojeny přímo do optické trasy. Následovat bude napojení vysílače LHOTKA-LOCHOVICE.

ZDICE – BAVORYNĚ – STAŠOV – LHOTKA

V Pondělí 11. října 2021 uvedeme ve Zdicích do provozu optickou trasu SILO ZDICE – TTC PRAHA – ŘEVNICE. Zdice, Lhotka, Bavoryně, Stašov budou odpojeni od stávající rádiové trasy Zdice – V. Chlumec – Řevnice a budou přepojeni do výše uvedené optické trasy rovnou do našeho datacentra v PRAZE. Lze očekávat snížení latence (ping), stabilní rychlost, možnost sledování TV a nasazení nové technologie 4×4 MU MIMO i v této oblasti. Optické propojení s datacentrem je 10 Gbps (stavající rádiové je pouze 200 Mb/s) 🙂

4×4 MU MIMO – Třebaňská 20 v Zadní Třebani

Další přístupový bod sítě 4×4 MU MIMO je dnešním dnem v provozu na budově domu č.p. 20, ulici Třebaňská v Zadní Třebani. Vysílač vykrývá ulice: Třebaňská, V Podskalí, Pod Květy, Lipová

4×4 MU MIMO zámek SVINAŘE

Další přístupový bod sítě 4×4 MU MIMO je dnešním dnem v provozu na zámku ve Svinařích. Vysílač je umístěn na skvělém místě a to uvnitř zvonice.

ZDICE – BAVORYNĚ – STAŠOV – LHOTKA

Začínáme s přestavbou sítě ve Zdicích a okolí. Od 1. dubna začínáme s vyústěním optického vlákna ve Zdicích, do kterého následně napojíme stávající blok sítě “Zdice a okolí“. Tímto krokem zajistíme ve výše jmenované lokalitě vlastní, přímé napojení do jedné z křižovatek v ČR (TTC PRAHA) a odlehčíme optické infastruktuře v Řevnicích, která dodnes přes BRDY lokalitu napájí. Po napojení optické trasy začne samotná výstavba nové technologie 4×4 MU MIMO – 60GHz.V lokalitách Zdice, Chodouň, Bavoryně, Stašov, Lhotka, Hostomice, V. Chlumec zajistíme dostupnost všech našich tarifů i tarifů na míru. Předpoklad dokončení je konec dubna 2021.

Nová páteřní síť do Všeradic

V pátek 29. ledna uvedeme do provozu novou páteřní síť z Řevnic do Všeradic. Páteřní síť o kapacitě 2×2 Gbps byla vybudována z Řevnic do Hatí a dále 1x 2 Gbps do Všeradic a okolí. Zdice, Bavoryně, Chodouň, Lhotka, Hostomice a okolí, V. Chlumec a okolí budou posíleny z optického vlákna ze Zdic na přelomu února a března 2021.

4×4 MU MIMO ŘEVNICE

Dne 3. února uvedeme do provozu další vysílač 4×4 MU MIMO v Řevnicích na budově PIVOVARU. Vysílač bude pokrývat okolí Palackého náměstí, ulic Berounská, Opletalova, Ke Mlýnu, část ulic Rovinská, Chodská, Slunečná, Nad Pískovnou a Čajkovského. Následovat bude výstavba 4×4 MU MIMO na Penzionu Mlýn v Zadní Třebani.

Provozovna uzavřena

Od 21.12. do 31.12.2020 je provozovna uzavřena. Pro uživatele sítě je pochopitelně k dispozici NON-STOP SMS hotline, nebo e-mail: podpora@czechdata.cz …. více na https://czechdata.cz/kontakt/

4×4 MU MIMO v Zadní Třebani

Další přístupové body Superrychlé sítě 4×4 MU MIMO jsou v provozu z Třebaňské věže ve směru 2x Zadní Třebaň (západ) – Na Bořích, Kaplanec, K Vatinám)

4×4 MU MIMO LETY – KARLÍK

Další přístupový bod Superrychlé sítě 4×4 MU MIMO je v provozu z betonárky OSBET LETY ve směru Karlík, Dobřichovice, Lety (východní část)

4×4 MU MIMO ŘEVNICE

Další přístupový bod Superrychlé sítě 4×4 MU MIMO je v provozu z Řevnické školy (ul. Školní) ve směru ŘEVNICE (ul. Pražská) až Lety (ul. Pražská)

Cambium 4×4 MU MIMO v Hlásné Třebani

Další přístupový bod Superrychlé sítě Cambium 4×4 MU MIMO je v provozu na vrcholu Hlásné Třebaně v ul. K Zámku. Nový vysílač zde pokrývá rychlým internetem část obce v okolí Pod Svahem, Karlštejnská, Ve Vejtrži, K Bunkru, Luční, Na Paloučku, Nad Pískovnou, Na Zahrádkách, Spojovací, Ovesná, Žitná, Ječná, Hasičská 😉

Cambium 4×4 MU MIMO na EKOS ŘEVNICE

Další přístupový bod Superrychlé sítě Cambium 4×4 MU MIMO je v provozu na vrcholu bývalé skládky EKOS Řevnice. Nový vysílač zde pokrývá rychlým internetem část Haloun a dálkově Rovina s Mořinkou 😉

Páteřní síť L2/L3/VLAN

Vážení uživatelé sítě,s výstavbou nové vysílací technologie provádíme také přestavbu páteřní sítě na L2/L3/VLAN. Tímto krokem nejenže zrychlíme datové průtoky celou sítí, ale snížíme také veškeré budoucí náklady na výkonný hardware (ROUTING, ENERGIE) a budeme tak schopni nabízet internet v cenově nižší hladině. Vše probíhá tak, abychom mohli veškeré práce dokončit do 31. srpna tohoto roku a tím byla síť připravena na provozní zátěž po letních měsících, kdy se většina z vás vrací z dovolených. Děkujeme, že jste s námi

Modem Cambium MU MIMO

Rozdělujeme službu internet a zápůjčku modemu.Nyní si můžete modem ke službě internet MAX pronajmout, nebo rovnou koupit.

Cambium 4×4 MU MIMO

Vážení uživatelé sítě, během července tohoto roku bude nová technologie Cambium 4×4 MU MIMO dostupná na 90% všech našich vysílačů a dále plánujeme do konce roku rozšířit pokrytí ve všech lokalitách tak, aby vzdálenost mezi klientem a vysílačem byla co nejkratší. Děkujeme nejen stávajícím uživatelům, ale i těm, které jsme již přesvědčili o kvalitách a přednostech nové technologie Cambium 4×4 MU MIMO. Bez Vás by to nešlo 🙂

Nový ceník internetu MAX

5.6.2020 byl zveřejněn konečný ceník, který je platný pro tarify MAX, které jsou poskytované pouze na nové stabilní technologii Cambium 4×4 MU MIMO. Ceny jsou konečné a zaručují stabilní provoz této technologie včetně servisu zdarma.

Nová superrychlá síť 4×4 MU MIMO

Od 1. června 2020 začínáme připojovat uživatele s objednanými tarify Max 50,100 a PRO pouze do nové superrychlé sítě 4×4 MU MIMO. Objednávky se realizují zhruba do 10 pracovních dnů od jejich přijetí. Upozorňujeme, že počet připojených uživatelů k jednomu vysílači je, z důvodů zachování té nejlepší kvality přenosu dat, striktně omezen.

Cambium 4×4 MU MIMO v Hatích a v Halounech

Další přístupové body vysokorychlostní sítě Cambium 4×4 MU MIMO pro ISP jsou uvedeny do ostrého provozu. Technologie jsou umístěny na vysílači Hatě a pokrývají obce Hatě, vzdálené Nesvačily, Skuhrov a část Drahlovic, Všeradic. Další přístupový bod je umístěn na Hostinci u Zrzavého Paviána v Halounech a pokrývá část u lesa a pod hostincem. Pokračujeme dál a následují obce Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň.

Cambium 4×4 MU MIMO v Řevnicích

Další přístupový bod vysokorychlostní sítě Cambium 4×4 MU MIMO pro ISP byl uveden do ostrého provozu. Technologie je umístěna na vysílači Rovina a pokrývá 80% města Řevnic. Na superrychlý internet vzduchem se tak od 25. května 2020 mohou těšit obyvatelé Řevnic. I v této nelehké době pokračujeme dál a následují obce Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň, Svinaře, Hatě.

Spouštíme vysokorychlostní síť Cambium Networks

Od 1.5.2020 spouštíme novou vysokorychlostní síť Cambium Networks, na které budeme provozovat rychlý, stabilní a bezpečný internet. Naše společnost se tímto zaměří na kvalitu připojení, nikoliv na přeplněné vysílače klienty s výsledně nízkou cenou, vysokého finančního obratu a de facto pomalým přenosem dat. Vše bude záležet na prioritách zákazníka, zda bude chtít jít cestou levného a pomalého internetu, nebo zda dá přednost kvalitnímu připojení za odpovídající cenu. Již nyní probíhá výstavba v Řevnicích a okolí, dále od 6. měsíce v celé síti.

Upgrade spoje Liteň

Dne 1.4.2020 dojde k posílení páteřního spoje ze Zadní Třebaně do Litně. Trasa bude disponovat kapacitou 1 Gbps. Tímto je kromě Litně posílen i směr Běleč, Korno a Měňany.

Upgrade spoje Zadní Třebaň

Dne 26.3.2020 došlo k posílení páteřního spoje z optické sítě do telekomunikační soustavy Zadní Třebaň. Trasa nyní disponuje kapacitou 2 Gbps.

© 2020 DATA CONNECT s.r.o. | Czechdata.cz | Internet a digitální televize​