Další přístupové body vysokorychlostní sítě Cambium 4×4 MU MIMO pro ISP jsou uvedeny do ostrého provozu. Technologie jsou umístěny na vysílači Hatě a pokrývají obce Hatě, vzdálené Nesvačily, Skuhrov a část Drahlovic, Všeradic. Další přístupový bod je umístěn na Hostinci u Zrzavého Paviána v Halounech a pokrývá část u lesa a pod hostincem. Pokračujeme dál a následují obce Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň.

© 2024 DATA CONNECT s.r.o. | czechdata.cz