Začínáme s přestavbou sítě ve Zdicích a okolí.
Od 1. dubna začínáme s vyústěním optického vlákna ve Zdicích, do kterého následně napojíme stávající blok sítě “Zdice a okolí“. Tímto krokem zajistíme ve výše jmenované lokalitě vlastní, přímé napojení do jedné z křižovatek v ČR (TTC PRAHA) a odlehčíme optické infastruktuře v Řevnicích, která dodnes přes BRDY lokalitu napájí.

Po napojení optické trasy začne samotná výstavba nové technologie 4×4 MU MIMO – 60GHz.
V lokalitách Zdice, Chodouň, Bavoryně, Stašov, Lhotka, Hostomice, V. Chlumec zajistíme dostupnost všech našich tarifů i tarifů na míru. Předpoklad dokončení je konec dubna 2021.

© 2024 DATA CONNECT s.r.o. | czechdata.cz