Upgrade spoje Liteň

Dne 1.4.2020 dojde k posílení páteřního spoje ze Zadní Třebaně do Litně. Trasa bude disponovat kapacitou 1 Gbps. Tímto je kromě Litně posílen i směr Běleč, Korno a Měňany.

© 2020 DATA CONNECT s.r.o. | Czechdata.cz | Internet a digitální televize​