v souvislosti se změnou právní úpravy si Vás společnost DATA CONNECT s.r.o. dovoluje informovat o změnách smluvních podmínek poskytování našich služeb.

Veškeré změny vyplývají z požadavků právních předpisů. K žádnému zvýšení cen nebo omezení Vašich práv nedochází, naopak jsou Vaše práva rozšiřována.

Nové Všeobecné obchodní podmínky jsou přístupné na vseobecne-podminky2022.pdf .
Změna smluvních podmínek je účinná od 1. 8. 2022.

Dovolujeme si Vás v souladu s ust. § 63b odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“) informovat, o možnostech výpovědi smlouvy. Dle ust. § 63b odst. 5 ZEK platí, že právo bezplatně vypovědět závazek ze smlouvy, aniž by Vám vznikly jakékoli další náklady, Vám svědčí pouze v případě, nejsou-li pro Vás navrhované změny výhradně přínosné, nejsou-li čistě administrativní povahy a s neutrálními dopady, nebo pokud smlouva nebyla změněna na základě změny právní úpravy nebo v případě změny smlouvy podle § 63 odst. 11 ZEK. V tomto případě je úprava smluvních podmínek prováděna na základě změny právní úpravy a změny jsou pro Vás výhradně přínosné. V tomto případě Vám tak právo vypovědět smlouvu z důvodu změny smluvních podmínek nenáleží.

© 2024 DATA CONNECT s.r.o. | czechdata.cz